GARANTI

W.V. Byg er medlem af Dansk Byggeri og dermed BYG GARANTIORDNING..

Byg Garantiordningen dækker arbejde, som er lavet for private kunder på deres private bolig. Når du vælger en entreprenør eller håndværksvirksomhed, der er medlem af BYG GARANTIORDNINGEN, er du dækket af garantien fem år, efter arbejdet er færdigt.

BYG GARANTIORDNING dækker udgifter op til 150.000 kr.Garantiordningen koster ikke noget, men dækker fejl og mangler op til 150.000 kr. inkl. moms per byggesag.

Hvis du skulle få brug for BYG GARANTIORDNIG, kan du klage til BYG’s Klage- & Ankenævn, som sikrer dig hurtig sagsbehandling. På www.byggaranti.dk kan du læse mere om garantiordningen, som er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere.

Kontakt os

Kontakt W.V. Byg hvis du ønsker en professionel samarbejdspartner
til renovering eller bygning